Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης στην Κρήτη

Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης αποτελεί τον εξειδικευμένο κρατικό φορέα παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Ο Ο.Τ.Ε.Κ. περιλαμβάνει σήμερα την πρώην Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων και τις Σχολές Ξεναγών.

Η νέα μορφή των Σχολών σηματοδοτεί και το σύγχρονο ρόλο τους για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας και τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων στον τουριστικό τομέα. Σήμερα ο Ο.Τ.Ε.Κ. παρέχει : Δωρεάν φοίτηση στους Έλληνες μαθητές και στους αλλοδαπούς υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμειβόμενη πρακτική άσκηση και υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό.

Οι σπουδές στον ΟΤΕΚ περιλαμβάνουν τη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΠΑΣ), τη Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση που είναι τα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) και η Σχολή Ξεναγών και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που είναι οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

 • Στις ΕΠΑΣ λειτουργούν οι ειδικότητες:
  – Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Υπηρεσίες
  – Ζαχαροπλαστική Τέχνη
  – Μαγειρική ΤέχνηΟι ειδικότητες που λειτουργούν στο ΙΕΚ είναι:
  • Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
  • Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας
  • Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου
  • Συνοδός Βουνού
  • Ειδικός θαλασσοθεραπείας – SPA
  • Ειδικός Λουτροθεραπείας – SPA
  • Βοηθός Προϊσταμένου Ορόφων

Στόχος των σπουδών στις Ανώτερες Σχολές, αποτελεί η κατάρτιση στελεχών για τις ξενοδοχειακές, και λοιπές επιχειρήσεις του Τουριστικού τομέα ενώ οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανάλογα με το εκάστοτε ισχύον εθνικό σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικές μονάδες ΙΕΚ υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ενώ στο Ηράκλειο Κρήτης, βρίσκεται στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι, 15 λεπτά από το Ηράκλειο.

Τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα Elpis βρίσκονται μόλις 200 μέτρα από τη σχολή του Ο.Τ.Ε.Κ., δίνοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές της να επιλέξουν ένα από τα διαμερίσματα για την διαμονή τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι τιμές των διαμερισμάτων είναι από 150 ευρώ έως 200 ευρώ.